Anoditzat de titani
Tractament de metalls

✆ 932 222 051
info@anodime.com

Puliment mecànic

Consisteix en la preparació d’una superfície per alliberar-la de ratllades. S’aconsegueix mitjançant procediments mecànics, amb vidres abrasius de diferents granulometries, entre 0,25 i 10 micres.